Sportovní výživa a suplementy "nejen" ve sportovní výživě

24.02.2016 11:15

Suplementy ve sportu jsou tématem na první pohled úzce zaměřeným, nicméně při bližším pohledu zjistím, že užívání doplňků stravy je dnes obrovský byznys a není v mnoha sportovních odvětvích doplňkem sportovní činnosti, ale přebírá zásadní funkci.

Dalo by se říci, že člověk se vždy snažil a snažit i bude si svou práci, v tomto případě sportovní výkon, nějakým způsobem ulehčit. Cesta k překonání rekordů, soupeře či jen sebe sama je lemována těmi, jež neměli silnou vůli, zázemí či prostě neměli dostatek talentu k dosažení těchto cílů. Pomineme-li genetické vlohy každého z nás a soustředíme-li se na ovlivnitelnou složku sportovního výkonu, pak dojdeme k jednoduché rovnici. Obecně platí, že úspěch ve sportovním výkonu se řídí třemi podmínkami. Regenerace, trénink a výživa. Chybí-li, nebo je-li „ošizena“ jedna z nich, nemůžeme počítat s tím, že náš výkon bude jakoliv oslňující. Regeneraci a trénink ponechme k dalšímu pojednání, neboť úzce souvisi právě s výživou a výživa s nimi. Dříve panoval názor, že každá z těchto tří podmínek tvoří přesnou třetinu sportovního výkonu. Zní to logicky, i když poslední dobou se stále více a více přesvědčujeme o tom, že výživa má přeci jen výsadnější postavení. Panují názory, že tvoří až 60% výkonu. Není naším úkolem zkoumat, zda tomu tak opravdu je či není, jen je nutné si uvědomit, jak moc je důležité věnovat potřebnou pozornost právě stravě.

Už pojem Suplementy (doplňky/náhrady) jsou jakousi nadstavbou a je nutné mít splněnu základní premisu funkčnosti jakýchkoliv doplňků výživy - mít v pořádku stravu na té nejzákladnější úrovni. Zastoupení všech makro i mikronutrientů, pitný režim, to vše by mělo být samozřejmostí. Vyvážená strava je jakýmsi základem, nad kterým můžeme dále stavět. To vše je důvodem, proč mnoho lidí dělá ve sportovní výživě chyby, používá sportovní doplňky příliš brzy, či jsou „jen“ nespokojeni se svými sportovními výsledky. Zejména začínající sportovci by rádi viděli výsledky svého snažení, co možná nejrychleji (a co možná nejsnáze). Tito lidé sahají po doplňcích výživy, jako po samospásném receptu na úspěch. Staví svou snahu právě na tomto základu, který bohužel, je základem velice chatrným a mající mnohdy krátkého trvání. Všudypřítomná reklamní masáž je v tomto názoru utvrzuje a k probuzení dochází v lepším případě po několika letech dřiny, v horším případě nikdy. Každopádně čím dříve tito lidé pochopí, že neexistuje výrobek, ač jeho název zní jakkoliv, který Vám nahradí vyvážený jídelníček, tím lépe. Cílem je tedy poukázat na obecné i více konkrétní povědomí této problematiky, nahlédnout do nákupních zvyklostí sportovců či poukázat právě na problém nadužívaní suplementů za účelem zvýšení sportovního výkonu. 

Autor: Pavel Kysel

Kopírování článků je možné jen s uvedením autora a odkazu na stránku.

Kontakt

Vivo Academy vivo-academy@seznam.cz