Suplementy ve výživě sportovce

24.02.2017 11:18

Sportovní doplňky výživy staví na vyváženém jídelníčku, na jeho pestrosti a poskytování všech nutných látek organismu, aby optimálně fungoval.

Důvody užívání sportovních suplementů jsou různorodé. Nicméně většina sportovců uvádí nejčastěji dva důvody. Prvním důvodem je regenerace. Mnoho dotázaných sportovců v jakémkoliv sportovním odvětví, řeší regeneraci svého těla. Správná regenerace umožní rychlejší a kvalitnější návrat do tréninkové jednotky a její význam si uvědomíme zejména tehdy, pokud těchto jednotek máme během týdne větší množství. Druhým důvodem, úzce souvisejícím s regenerací, je doplnění bílkovin v dostatečném množství.

Je obecně známo, že v silovém sportu jde o maximalizaci svalových přírůstků, hypertrofii svalstva a zároveň jejich vyšší výkonnost. Proteiny jako základní stavební kameny jsou tím pádem dodávány ve velkém množství, aby docházelo k aktivní dusíkové bilanci a tím k anabolizaci organismu. Proteinové suplementy tuto funkci plní bezpochyby výborně. Jsou lehce stravitelné, dostupné, mají vlastnosti živočišných bílkovin a cena jednoho gramu bílkoviny je mnohem nižší, v porovnání s jedním gramem bílkoviny masa. Navíc odpadá zdlouhavá příprava a sportovec má zdroj proteinů ihned po ruce. Problémem bývá často zbytečně veliké dávkování, které zatěžuje organismus a z krátkodobého (flatulence, diarrhoea atp.) i dlouhodobého (zatížení ledvin, jater, trávicího systému, dna atp.) hlediska není pro organismus žádoucí.

Další z poměrně oblíbených suplementů jsou minerální látky a vitamíny. Spolu s kloubní výživou jsou i zde důležitým důvodem k nákupu regenerace, prevence, či zmírnění obtíží spojených náročným tréninkem - opotřebení pohybového aparátu. V silovém sportu dochází mnohem více a častěji k opotřebování organismu, zejména svalového a kosterního potažmo kloubního aparátu. Výše zmíněné suplementy by měly tuto degradaci pomoci zmírnit či působit maximálně preventivně.

Dlouhodobě známý je trend nadužívání proteinových suplementů. S určitou nadsázkou by se dalo říct, že na něm stojí a padá celý silový sport, svým způsobem i byznys prodejců se sportovní výživou. Lze nabýt dojmu, že mnozí (nejen) sportovci mají mylnou představu, že bez balení proteinového prášku to nejde, popřípadě, že ve chvíli, kdy nemám vhodný suplement na to či ono, tak výsledky nemohou být uspokojivé. Tato představa je nám potvrzována a prezentována prostřednictvím časopisů, specializovaných webů, reklam a zejména aktivními závodníky. Na druhou stranu obecná populace nesportujících, často mylně považuje tyto doplňky za nepovolený doping a v ojedinělých případech i za hazard se životem.

Autor: Pavel Kysel

Kopírování článků je možné jen s uvedením autora a odkazu na stránku.

Kontakt

Vivo Academy vivo-academy@seznam.cz