Mgr. Pavel Kysel, DiS.

Triáda. Tři nezastupitelné prvky. Sport (fyzická aktivita/výkon a vše co k tomu patří), regenerace a výživa.

Vše to začalo již v mládí, ale to se nedá považovat za smysluplný a uvědomělý začátek. Tím bylo studium TV/sportu a společenských věd. První vhled a snaha o pochopení, nalezení cesty k lepším výkonům. Druhým krokem byla regenerace - masáže a wellness svět v exkluzivních prostředích, svět relaxu a nejnovějších metod k zušlechtění fyzické (a snad i psychické) slupky člověka. Klapka - krok třetí - studium výživy a konečně ujasnění si jejího významu, jako nutriční terapeut. Záměrně neříkám pochopení, poznání, neboť i zde je cesta dlouhá a řekl bych bez konce.

Jelikož vzdělávaní je oboustranný proces a student s učitelem se navzájem vzdělávají a ovlivňují, pak i já rád své zkušenosti sdílím. V současnosti působím na Akademii TVS a VŠTVS Palestra, kde se výše zmíněné 3 kroky protly.

Mým obrovským koníčkem je stále fitness (a sport obecně), snowboarding a možná díky té oblibě v chladném prostředí i četba, jak jinak než severských detektivek.
 

E-mail: kysel@palestra.cz